Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Hết hạn ngày: 27/05/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chữa bài 65 sgk và bài tập bổ sung