Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học