Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học