Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Định lý Py - ta - go (tiết 1)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Bài tập trắc nghiệm chữa bài 53 56 sgk