Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG IV: TAM GIÁC

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
1. Tổng ba góc trong tam giác
2. Góc ngoài của tam giác
— Bài 2: Tổng ba góc trong một tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
1. Trắc nghiệm và chữa bài 2 3 sgk
2. Chữa bài tập sgk 6 7 8
3. Bài tập bổ sung
— Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
Đã ngừng
1. Lý thuyết và ví dụ
2. Bài tập
— Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c - c- c)
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập
2. Bài tập SGK và bổ sung
— Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c - g - c)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Chữa bài tập SGK
3. Bài tập bổ sung
— Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g - c - g)
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Chữa bài tập 35 36 38 39 SGK
3. Chữa bài tập 40 43 SGK và củng cố
— Bài 7: Tam giác cân
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập trắc nghiệm
3. Chữa bài tập SGK
— Bài 8: Định lý Py - ta - go (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập trắc nghiệm chữa bài 53 56 sgk
— Bài 9: Định lí Py - ta- go (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài tập bổ sung
— Bài 10: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Chữa hỏi chấm 2 và bài 63 sgk
— Bài 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa bài 65 sgk và bài tập bổ sung
— Bài 12: Ôn tập chương (tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Ôn tập lý thuyết và chữa trắc nghiệm
2. Chữa bài tập 70 sgk
— Bài 13: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã ngừng
1. Chữa bài 2.3 sbt
2. Bài tập bổ sung