Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG VI: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn
2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn
— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 1 2 3 5 sgk và 8 sbt
— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập 2.1 2.2 sbt bài 8 9 sgk
— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 13 sgk bài 14 sbt
2. Bài tập luyện tập
— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)
Đã ngừng
— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)
Đã ngừng
— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã ngừng