Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG VI: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 7 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 35 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn
2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn
— Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3 5 sgk và 8 sbt
— Bài 3: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập 2.1 2.2 sbt bài 8 9 sgk
— Bài 4: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 13 sgk bài 14 sbt
2. Bài tập luyện tập
— Bài 5: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 6: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 8: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 9: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 10: Tính chất tia phân giác của một góc (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 12: Tính chất ba đường phân giác của tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 13: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 14: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 15: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 16: Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 17: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 18: Tính chất ba đường cao của tam giác (tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 19: Ôn tập chương (tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 20: Ôn tập chương (tiết 2)
Đã phát hành