Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2019 - 2020) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG


5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 2232

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương 1 Phép nhân và phép chia đa thức

Đã ngừng

— 1. Nhân đơn thức với đa thức

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Nhân đa thức với đa thức

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Chia đơn thức cho đơn thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Chia đa thức cho đơn thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 2 Tứ giác

Đã ngừng

— 1. Tứ giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Hình thang cân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Dựng hình bằng thức và compa. Dựng hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Đối xứng trục

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Hình bình hành

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đối xứng tâm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Hình chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đường thẩng song song với một đường thẳng cho trước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Hình thoi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Hình vuông

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 13. Ôn tập chương tứ giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 3 Phân thức đại số

Đã ngừng

— 1. Phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Rút gọn phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Phép cộng các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Phép trừ các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Phép chia các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Phép chia các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Biến đối các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Ôn tập chương phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 4 Đa thức. Diện tích đa thức

Đã ngừng

— 1. Đa giác. Đa giác đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Diện tích hình chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Diện tích tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Diện tích hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Diện tích hình thoi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Diện tích đa giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Ôn tập chương đa thức, diện tích đa thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 5 Phương trình bậc nhất một ẩn

Đã ngừng

— 1. Mở đầu về phương trình

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Phương trình tích

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Ôn tập chương 3 phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 6 Tam giác đồng dạng

Đã ngừng

— 1. Định lí Talet trong tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Hai tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Ôn tập chương 4 tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 7 Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đã ngừng

— 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Bất phương trình một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Ôn tập chương 5 bất phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

Chương 8 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Đã ngừng

— 1. Hình hộp chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Diện tích xung quanh của hình chóp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Thể tích của hình chóp đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Ôn tập chương 6 hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng