Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG


5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 1931

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương 1 Phép nhân và phép chia đa thức

Đã phát hành

— 1. Nhân đơn thức với đa thức

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Nhân đa thức với đa thức

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Chia đơn thức cho đơn thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Chia đa thức cho đơn thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2 Tứ giác

Đã phát hành

— 1. Tứ giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Hình thang cân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Dựng hình bằng thức và compa. Dựng hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Đối xứng trục

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Hình bình hành

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Đối xứng tâm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Hình chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Đường thẩng song song với một đường thẳng cho trước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Hình thoi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Hình vuông

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Ôn tập chương tứ giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 3 Phân thức đại số

Đã phát hành

— 1. Phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Rút gọn phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phép cộng các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Phép trừ các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Phép chia các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Phép chia các phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Biến đối các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Ôn tập chương phân thức đại số

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 4 Đa thức. Diện tích đa thức

Đã phát hành

— 1. Đa giác. Đa giác đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Diện tích hình chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Diện tích tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Diện tích hình thang

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Diện tích hình thoi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Diện tích đa giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Ôn tập chương đa thức, diện tích đa thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 5 Phương trình bậc nhất một ẩn

Đã phát hành

— 1. Mở đầu về phương trình

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Phương trình đưa về dạng ax + b = 0

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Phương trình tích

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Ôn tập chương 3 phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 6 Tam giác đồng dạng

Đã phát hành

— 1. Định lí Talet trong tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Hai tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Ôn tập chương 4 tam giác đồng dạng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 7 Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đã phát hành

— 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
15/03/2019

— 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
18/03/2019

— 3. Bất phương trình một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
22/03/2019

— 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
24/03/2019

— 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
26/03/2019

— 6. Ôn tập chương 5 bất phương trình bậc nhất một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
28/03/2019

Chương 8 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Đã phát hành

— 1. Hình hộp chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
14/04/2019

— 2. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
16/04/2019

— 3. Hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
18/04/2019

— 4. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
20/04/2019

— 5. Thể tích của hình lăng trụ đứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
22/04/2019

— 6. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
24/04/2019

— 7. Diện tích xung quanh của hình chóp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
26/04/2019

— 8. Thể tích của hình chóp đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
28/04/2019

— 9. Ôn tập chương 6 hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
30/04/2019