Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chương IV: Đa giác. Diện tích đa giác

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 12 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Đã phát hành
— Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Đã phát hành
— Bài 3: Diện tích tam giác
Đã phát hành
— Bài 4: Diện tích hình thang
Đã phát hành
— Bài 5: Diện tích hình thoi
Đã phát hành
— Bài 6: Diện tích đa giác
Đã phát hành
— Bài 7: Ôn tập
Đã phát hành