Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - HỌC KÌ 2


Toán Lớp 9 Cơ Bản và Nâng Cao- Đại Số và Hình Học-Tập 2-Học Kì 2, Giải Bài tập SGK, sách giáo khoa

5.0 (6 Đánh giá)

Lượt xem: 21692

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Các khóa học Toán lớp 9 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức nền tảng, cũng như những kiến thức mở rộng và nâng cao, giúp các em có được lượng kiến thức cần thiết để học tập tốt hơn môn này. Các khóa học cũng giúp các em hoàn thiện các kĩ năng tính toàn, tư duy logic được tích lũy trong 4 năm THCS., hoàn thiện kĩ năng vẽ hình và tưởng tượng không gian.

Khóa Toán lớp 9 của cô Tạ Thị Huyền Trang vô cùng đầy đủ và chi tiết.

(Bài giảng: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Dạng toán chuyển động của vật)

Kiến thức trọng tâm  đại số và hình học.

Phần đại số

Chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số.

- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chương 4 Hàm số y=ax^2. Phương trình bậc hai một ẩn

- Hàm số và đồ thị hàm số y=ax^2, đồ thị là một parabol

- Phương trình bậc hai một ẩn. Con thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn.

- Hệ thức Vi- ét và ứng dụng. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Phần hình học.

-Chương 3 Góc với đường tròn: Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây. Góc nội tiếp. Góc  tọa bởi tiếp tuyến và dây cung. Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn. Tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt nón

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Toán

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Với gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi vào lớp 10 và có nhiều h...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Giá: 110.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 5: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 6: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 7: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 9: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 10: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 11: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4)

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Giá: 130.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 3: Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 6: Luyện tập công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 8: Bài tập hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
25/06/2018

— Bài 12: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
25/06/2018

— Bài 13: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
04/06/2018

— Bài 14: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
04/06/2018

CHƯƠNG 5: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Giá: 150.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 1: Góc ở tâm - Góc nội tiếp - Liên hệ giữa cung và dây

Số bài: 2 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 2: Luyện tập - Góc ở tâm - Góc nội tiếp - Liên hệ giữa cung và dây

Số bài: 1 bài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay

— Bài 3: Góc nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
03/07/2018

— Bài 4: Luyện tập góc nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
04/07/2018

— Bài 5: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
05/07/2018

— Bài 6: Luyện tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
06/07/2018

— Bài 7: Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
07/07/2018

— Bài 8: Cung chứa góc

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
08/07/2018

— Bài 9: Tứ giác nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
05/07/2018

— Bài 10: Luyện tập tứ giác nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
10/07/2018

— Bài 11: Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
15/07/2018

— Bài 12: Luyện tập đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
15/06/2018

— Bài 13: Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
18/06/2018

— Bài 14: Ôn tập chương 7: Góc của đường tròn (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
20/06/2018

— Bài 15: Ôn tập chương 7: Góc của đường tròn (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: 15.000 đ
Ngày phát hành
22/06/2018