Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG


Chương trình Toán Lớp 9 Cơ Bản và Nâng Cao- Đại Số và Hình Học- Tập 1- Tập 2- Học Kì 1- Học Kì 2, Giải Bài tập SGK, sách giáo khoa

3.4 (12 Đánh giá)

Lượt xem: 13097

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

Các khóa học Toán lớp 9 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức nền tảng, cũng như những kiến thức mở rộng và nâng cao, giúp các em có được lượng kiến thức cần thiết để học tập tốt hơn môn này. Các khóa học cũng giúp các em hoàn thiện các kĩ năng tính toàn, tư duy logic được tích lũy trong 4 năm THCS., hoàn thiện kĩ năng vẽ hình và tưởng tượng không gian.

Khóa Toán lớp 9 của cô Tạ Thị Huyền Trang vô cùng đầy đủ và chi tiết.

 

(Bài giảng: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình)

Kiến thức trọng tâm  đại số và hình học.

- Căn bậc hai, liên hệ phép nhân, chia và phép khai phương.

- Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai và căn bậc ba.

- Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số.

- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số.

- Parabol, phương trình bậc hai một ẩn.

- Đường thẳng song song và cắt nhau, hệ số góc của đường thẳng.

- Hệ thức về cạnh và đường cao, hệ thức về cạnh và góc.

- Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- Đường tròn , đường kính, dây cung, tính chất tiếp tuyến.

- Góc với đường tròn. Hình trụ, hình nón, hình cầu.

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Đã phát hành

— Bài 1: Căn bậc hai

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Liên hệ giữ phép chia và phép khai phương

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Căn bậc ba

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 2: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Đã phát hành

— Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập - Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tâp: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Ôn tập chương 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Ôn tập chương 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Đã phát hành

— Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Hàm số bậc nhất (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG TRÒN

Đã phát hành

— Bài 1: Sự xác định của đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập - Sự xác định của đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Đường kính và dây của đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập - Đường kính và dây của đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyên tập - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Luyện tập - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Luyện tập - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Luyện tập - Vị trí tương đối của hai đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Ôn tập chương 4: Đường tròn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 5: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Đã phát hành

— Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Đã phát hành

— Bài 1: Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Bài tập hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc hai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Đã phát hành

— Bài 1: Góc ở tâm - Góc nội tiếp - Liên hệ giữa cung và dây

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập - Góc ở tâm - Góc nội tiếp - Liên hệ giữa cung và dây

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Góc nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập góc nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Cung chứa góc

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Tứ giác nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Luyện tập tứ giác nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— Bài 11: Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Luyện tập đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Ôn tập chương 7: Góc của đường tròn (Tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Ôn tập chương 7: Góc của đường tròn (Tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành