Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 10: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 34 35 sgk
2. Bài 36 39 sgk