Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Luyện tập - Sự xác định của đường tròn

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 1 3 sgk Bài 11 12 sách bài tập
2. Bài tập bổ sung 1 2