Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nhắc lại lý thuyết và khái niệm hàm số
2. Tính chất và các dạng bài tập