Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Quy tắc và ví dụ 1
Ví dụ 2 và 3
Ví dụ 4 và 5