Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Định nghĩa và ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Định lý và bảng lượng giác