Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Hàm số bậc nhất (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chữa bài 8 đến 11 SGK
2. Chữa bài 12 đến 14 SGK và bài tập bổ sung