Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Luyện tập - Đường kính và dây của đường tròn

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1 Bài 11 Sgk
2. Bài 19 sách bài tập và củng cố kiến thức