Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đưa thừa số ra ngoài căn
2. Đưa thừa số vào căn và khử mẫu
3. trục căn thức