Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Đưa thừa số ra ngoài căn
Đưa thừa số vào căn và khử mẫu
Trục căn thức