Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 1)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Dạng 1 điểm thuộc và điểm không thuộc đường thẳng