Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán
2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây