Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng 2 3 và bài 16 SGK
2. Bài 18 SGK và bài tập bổ súng