Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Hệ thức Viet và ứng dụng
2. Tìm hai số khi biết tổng và tích