Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Bài tập hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 26 27 28 sgk
2. Bài 30 31 sgk
3. Bài 40 43 44 sbt