Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chữa bài 20 đến 24 SGK
2. Chữa bài 25 26 SGK và bài tập bổ sung