Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Luyện tập - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. ?3 và bài 17 sgk t109
1. Bài 21 24 sgk
2. Bài 25 sgk bài 41 sbt củng cố