Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Pt trùng phương và pt chứa ẩn ở mẫu
2. Pt tích và pt đặt ẩn phụ