Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Căn bậc hai
Đã phát hành
Căn bậc 2 số học
So sánh căn bậc 2
Bài tập
— Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Đã phát hành
— Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Đã phát hành
Quy tắc và ví dụ 1
Ví dụ 2 và 3
Ví dụ 4 và 5
— Bài 4: Liên hệ giữ phép chia và phép khai phương
Đã phát hành
Quy tắc và ví dụ
Ví dụ 4 5
Ví dụ 6
— Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Đã phát hành
Đưa thừa số ra ngoài căn
Đưa thừa số vào căn và khử mẫu
Trục căn thức
— Bài 6: Luyện tập: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Đã phát hành
bài 1 và 2
bài 3 và 4
bài 5 và 6
— Bài 7: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 1)
Đã phát hành
bài 1 và 2
bài 3 và 4
bài 5
— Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 2)
Đã phát hành
bài 1 và 2
bài 3 và 4 5
— Bài 9: Căn bậc ba
Đã phát hành
lý thuyết
bài 1 2 3 4
bài 5 và 6
— Bài 10: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 1)
Đã phát hành
bài 1 2
bài 3 4 ab
bài 4c d e
— Bài 11: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 2)
Đã phát hành
bài 1 2 3
bài 4