Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 2: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Đã phát hành
1. Một số hệ thức về cạnh và hình chiếu
2. Định lý 2 3
3. Định lý 4
— Bài 2: Luyện tập - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV
Đã phát hành
1. Bài 1 2
2. Bài 3 4
3. Bài 5
— Bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Đã phát hành
1. Định nghĩa và ví dụ 1
2. Ví dụ 2
3. Định lý và bảng lượng giác
— Bài 4: Luyện tập - Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Đã phát hành
1. Bài 1 2
2. Bài 3 4
3. Bài 5
— Bài 5: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Đã phát hành
1. Lý thuyết và ví dụ 1, 2
2. Ví dụ 3, 4, 5
— Bài 6: Luyện tâp: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Đã phát hành
1. Bài 1 2
2. Bài 3 4
— Bài 7: Ôn tập chương 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiết 1)
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3
2. Bài 3d e 4
— Bài 8: Ôn tập chương 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 1 2 3
2. Bài 4 abc
3. Bài 4 def