Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập 1 và 2 SGK
— Bài 2: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 2)
Đã ngừng
1. Bài 3 SGK
2. Bài 5 SGK
3. Bài 7 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)
Đã phát hành
1. Nhắc lại lý thuyết và khái niệm hàm số
2. Tính chất và các dạng bài tập
— Bài 4: Hàm số bậc nhất (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa bài 8 đến 11 SGK
2. Chữa bài 12 đến 14 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 5: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Dạng 1 điểm thuộc và điểm không thuộc đường thẳng
— Bài 6: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 2)
Đã phát hành
1. Dạng 2 3 và bài 16 SGK
2. Bài 18 SGK và bài tập bổ súng
— Bài 7: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Các dạng bài tập
— Bài 8: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa bài 20 đến 24 SGK
2. Chữa bài 25 26 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 9: Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b
Đã phát hành
— Bài 10: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)
Đã phát hành
1. Ôn tập lý thuyết chữa bài 32 đến 35 SGK
2. Chữa bài 36 đến 37 SGK
3. Bài 5
— Bài 11: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa trắc nghiệm
2. Bài tập tự luận