Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG TRÒN

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Sự xác định của đường tròn
Đã phát hành
1. Nhắc lại đường tròn và cách xác định đường tròn
2. Trục đối xứng tâm đối xứng
— Bài 2: Luyện tập - Sự xác định của đường tròn
Đã phát hành
1. Bài 1 3 sgk Bài 11 12 sách bài tập
2. Bài tập bổ sung 1 2
— Bài 3: Đường kính và dây của đường tròn
Đã phát hành
1. So sánh độ dài đường kính và dây bài 10 sgk
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây ?2 SGK
— Bài 4: Luyện tập - Đường kính và dây của đường tròn
Đã phát hành
1 Bài 11 Sgk
2. Bài 19 sách bài tập và củng cố kiến thức
— Bài 5: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Đã phát hành
1. Bài toán
2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
— Bài 6: Luyên tập - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Đã phát hành
1. ?3 và bài 12 sgk
2. Bài 16 sgk bài tập bổ sung và củng cố
— Bài 7: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
Đã phát hành
1. Lý thuyết
1. ?3 và bài 17 sgk t109
— Bài 8: Luyện tập - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
Đã phát hành
1. ?3 và bài 17 sgk t109
1. Bài 21 24 sgk
2. Bài 25 sgk bài 41 sbt củng cố
— Bài 9: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Củng cố và chữa bài 26 sgk
— Bài 10: Luyện tập - Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Đã phát hành
1. Bài 27 sgk
2. Bài tập bổ sung
— Bài 11: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập 33 39 sgk
— Bài 12: Luyện tập - Vị trí tương đối của hai đường tròn
Đã phát hành
1. Bài 79 sách bài tập
2. Bài tập bổ sung và củng cố kiến thức
— Bài 13: Ôn tập chương 4: Đường tròn
Đã phát hành
1. Bài 41 sgk
2. Bài 42 sgk