Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 5: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 1)
Đã phát hành
1. Định nghĩa
2. Tập nghiệm
— Bài 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn (tiết 2)
Đã phát hành
2. Bài 2 3 4
2. Đoán nghiệm và bài 4 5 sgk
— Bài 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Đã phát hành
1. lý thuyết và ví dụ
— Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết ví dụ và bài 12 sgk
2. Bài 13 14 15 sgk
— Bài 5: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 18 19 sgk bài 22 sbt
2. Bài 23 24 sbt
— Bài 6: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập 20 sgk
— Bài 7: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 21 24 sgk
2. Bài 26 27 sgk
— Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Dạng toán quan hệ giữa số ví dụ 1
2. Bài 28 sgk
— Bài 9: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Dạng toán chuyển động
2.Dạng toán làm chung riêng
— Bài 10: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3)
Đã phát hành
1.Dạng toán hình học
2. Dạng toán phần trăm
— Bài 11: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4)
Đã phát hành
1. Bài 32 33 sgk
2. Bài 39 sgk bài 36 40 cbt