Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 141 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2025

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hàm số bậc hai, đồ thị hàm số bậc hai một ẩn
Đã phát hành
— Bài 2: Phương trình bậc hai một ẩn
Đã phát hành
1. Định nghĩa
2. Giải phương trình bậc hai
— Bài 3: Luyện tập phương trình bậc hai một ẩn
Đã phát hành
1. Bài 11 12 sgk
2. Bài 13 14 sgk và bài bổ sung
— Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài 15 16 sgk bài bổ sung
— Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Hỏi chấm 3 và bài 17 sgk
— Bài 6: Luyện tập công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Bài 18 19 20 sgk
2. Bài 24 sgk bài 33 34 5.3 sbt
— Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng
Đã phát hành
1. Hệ thức Viet và ứng dụng
2. Tìm hai số khi biết tổng và tích
— Bài 8: Bài tập hệ thức Vi - ét và ứng dụng
Đã phát hành
1. Bài 26 27 28 sgk
2. Bài 30 31 sgk
3. Bài 40 43 44 sbt
— Bài 9: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Pt trùng phương và pt chứa ẩn ở mẫu
2. Pt tích và pt đặt ẩn phụ
— Bài 10: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc hai
Đã phát hành
1. Bài 34 35 sgk
2. Bài 36 39 sgk
— Bài 11: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 12: Các dạng toán về phương trình bậc hai và hệ thức Vi - ét (Tiết 2)
Đã phát hành
— Bài 13: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 1)
Đã phát hành
— Bài 14: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai (Tiết 2)
Đã phát hành