Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Căn bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Căn bậc 2 số học
So sánh căn bậc 2
Bài tập