Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Góc ở tâm - Góc nội tiếp - Liên hệ giữa cung và dây

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Góc ở tâm và số đo cung
2. Liên hệ giữa cung và dây