Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 1)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Bài tập 1 và 2 SGK