Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Sự xác định của đường tròn

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 130 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nhắc lại đường tròn và cách xác định đường tròn
2. Trục đối xứng tâm đối xứng