Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 10: Luyện tập phương trình quy về phương trình bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 34 35 sgk
2. Bài 36 39 sgk