Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Luyện tập - Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Hết hạn ngày: 21/02/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 1 2
2. Bài 3 4
3. Bài 5