Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Hết hạn ngày: 22/02/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 3 SGK
2. Bài 5 SGK
3. Bài 7 SGK và bài tập bổ sung