Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Quy tắc và ví dụ 1
Ví dụ 2 và 3
Ví dụ 4 và 5