Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Liên hệ giữ phép chia và phép khai phương

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Quy tắc và ví dụ
Ví dụ 4 5
Ví dụ 6