Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán
2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây