Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Luyên tập - Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Hết hạn ngày: 22/02/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. ?3 và bài 12 sgk
2. Bài 16 sgk bài tập bổ sung và củng cố