Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Hệ thức Viet và ứng dụng
2. Tìm hai số khi biết tổng và tích