Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Bài tập hệ thức Vi - ét và ứng dụng

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 26 27 28 sgk
2. Bài 30 31 sgk
3. Bài 40 43 44 sbt