Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Căn bậc ba

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Hết hạn ngày: 24/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
lý thuyết
bài 1 2 3 4
bài 5 và 6