Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Pt trùng phương và pt chứa ẩn ở mẫu
2. Pt tích và pt đặt ẩn phụ