Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Củng cố và chữa bài 26 sgk