Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 149 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Căn bậc hai
Đã ngừng
Căn bậc 2 số học
So sánh căn bậc 2
Bài tập
— Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Đã ngừng
— Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Đã ngừng
Quy tắc và ví dụ 1
Ví dụ 2 và 3
Ví dụ 4 và 5
— Bài 4: Liên hệ giữ phép chia và phép khai phương
Đã ngừng
Quy tắc và ví dụ
Ví dụ 4 5
Ví dụ 6
— Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Đã ngừng
Đưa thừa số ra ngoài căn
Đưa thừa số vào căn và khử mẫu
Trục căn thức
— Bài 6: Luyện tập: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Đã ngừng
bài 1 và 2
bài 3 và 4
bài 5 và 6
— Bài 7: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 1)
Đã ngừng
bài 1 và 2
bài 3 và 4
bài 5
— Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiết 2)
Đã phát hành
bài 1 và 2
bài 3 và 4 5
— Bài 9: Căn bậc ba
Đã phát hành
lý thuyết
bài 1 2 3 4
bài 5 và 6
— Bài 10: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 1)
Đã phát hành
bài 1 2
bài 3 4 ab
bài 4c d e
— Bài 11: Ôn tập chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba ( tiết 2)
Đã phát hành
bài 1 2 3
bài 4
— Bài 12: Miễn phí - Thi online - Căn bậc hai, căn bậc ba - Đề 1 - Có đáp án
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 - Căn bậc hai, căn bậc ba - Đề 1 - Có đáp án
Miễn phí
— Bài 13: Thi online - Căn bậc hai, căn bậc ba - Đề 2 - Có đáp án
Đã phát hành
TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 1 - Căn bậc hai, căn bậc ba - Đề 2 - Có đáp án