Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 3: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 130 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập 1 và 2 SGK
— Bài 2: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (tiết 2)
Đã phát hành
1. Bài 3 SGK
2. Bài 5 SGK
3. Bài 7 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Nhắc lại lý thuyết và khái niệm hàm số
2. Tính chất và các dạng bài tập
— Bài 4: Hàm số bậc nhất (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa bài 8 đến 11 SGK
2. Chữa bài 12 đến 14 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 5: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Dạng 1 điểm thuộc và điểm không thuộc đường thẳng
— Bài 6: Đồ thị hàm số y=ax+b (tiết 2)
Đã phát hành
1. Dạng 2 3 và bài 16 SGK
2. Bài 18 SGK và bài tập bổ súng
— Bài 7: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 1)
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Các dạng bài tập
— Bài 8: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (tiết 2)
Đã phát hành
1. Chữa bài 20 đến 24 SGK
2. Chữa bài 25 26 SGK và bài tập bổ sung
— Bài 9: Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b
Đã phát hành
— Bài 10: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 1)
Đã phát hành
1. Ôn tập lý thuyết chữa bài 32 đến 35 SGK
2. Chữa bài 36 đến 37 SGK
— Bài 11: Ôn tập chương 3: Hàm số bậc nhất (tiết 2)
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Chữa trắc nghiệm
2. Bài tập tự luận
— Bài 12: Miễn phí - Thi online - Hàm số bậc nhất - Đề 1 - Có đáp án
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
Miễn phí - TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 - Hàm số bậc nhất - Đề 1 - Có đáp án
Miễn phí
— Bài 13: Thi online - Hàm số bậc nhất - Đề 2 - Có đáp án
Đã phát hành
TOÁN 9- Đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 - Hàm số bậc nhất - Đề 2 - Có đáp án